İlanlar bugün geldi: Kamuya 1072 güvenlik, temizlik, şoför, büro personel alımı başvurusu başladı 2023

İlanlar bugün geldi: Kamuya 1072 güvenlik, temizlik, şoför, büro personel alımı başvurusu başladı 2023

Başvuru bugün başladı: Kamuya 1072 personel ve işçi alımı yapılacak. İşte ilanlar ve başvuru detayları...

İş İlanları 10 Kasım 2023 20:33 0
İlanlar bugün geldi: Kamuya 1072 güvenlik, temizlik, şoför, büro personel alımı başvurusu başladı 2023

Başvuru bugün başladı: Kamuya 1072 personel ve işçi alımı yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından peş peşe ilanlar yayımlandı. Kamu kurumları tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolarda olmak üzere 1072 personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. 10 Kasım tarihi ile yayımlanan ilanlara başvurular başladı. Bizde bu yazımızda yayımlanan ilanların detaylarına yer verdik. İşte ilanlar ve detayları Finans7.com'da...

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Kamuya yapılacak personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

İLANLAR

Kızılay'a 3 farklı unvanda personel alım ilanı için TIKLAYIN
KPSS'siz 622 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 81 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Süleyman Demirel Üniversitesi 104 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Dokuz Eylül Üniversitesi 235 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 24 personel alım ilanı için TIKLAYIN
Marmara Üniversitesi 3 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Kadın erkek ilana başvuru yapacaklarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;