İlan az önce geldi: Gökçesu Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İlan az önce geldi: Gökçesu Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak 2023

Bolu Gökçesu Belediyesi İkamet şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. İlanların başvuru bilgileri yazımızda.

İlan az önce geldi: Gökçesu Belediyesi ikamet şartsız memur alımı yapacak 2023

Gökçesu Belediyesi memur alımı yapacak.

Bolu Gökçesu Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda memur alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak kadrolu memur alımında ikamet şartı olmadığına yer verildi. İlanda mühendis kadrosuna alım yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

Memur alımı başvuruları 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN
İOS için >>> TIKLAYIN
Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç