İKM, büro personeli, şoför, sağlık personeli... CTE 9 bin 512 personel alımı başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İKM, büro personeli, şoför, sağlık personeli... CTE 9 bin 512 personel alımı başladı 2023

Son dakika: Cezaevlerine 9 bin 512 personel alımı başvurusu başladı. İşte adım adım başvuru anlatımı ve şartlar.

İKM, büro personeli, şoför, sağlık personeli... CTE 9 bin 512 personel alımı başladı 2023

Son dakika: Cezaevlerine 9 bin 512 personel alımı başvurusu başladı.

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve infaz koruma memuru, büro personeli, aşçı, şoför, sağlık memuru gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere 9 bin 512 sözleşmeli personel alımı başvurularının başladığı bildirildi. İşte alım yapılacak kadrolar ve e-devlet başvuru ekranı.

CTE PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.);
gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),
ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

- 8647 İnfaz ve koruma memuru >> şartları için TIKLAYIN
- 145 Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi),
- 1 Gemi Adamı ( Sınırlı Kaptan ),
- 1 Gemi Adamı ( Sınırlı Vardiya Zabiti ),
- 1 Gemi Adamı ( usta gemici ),
- 128 Hemşire,
- 60 Sağlık Memuru,
- 227 Teknisyen,
- 253 Destek personeli (şoför),
- 47 Destek personeli (aşçı),
- 2 Destek personeli (kaloriferci) 

BAŞVURU

CTE, infaz koruma memuru, büro personeli, sağlık memuru, gemi adamı, teknisyen, kaloriferci gibi kadrolarda personel alımı başvuruları e devlet üzerinden başladı.  Adım adım başvuru anlatımı şu şekilde;

Linke tıklayın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda YENİ BAŞVURU yazan yere tıklayın. 

Yukarıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacak. Başvuru yapmak istediğiniz pozisyonu seçerek "BAŞVUR" butonuna tıklayın.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 14 Ay Önce
Laborant sağlık ve veterinerlik alımı olsun hiç alımı yok.