İklim Değişikliği Başkanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İklim Değişikliği Başkanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı personel alım ilanına başvurular sona eriyor.

İklim Değişikliği Başkanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor 2024

İklim Değişikliği Başkanlığı personel alımı başvurusu sona eriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı personel alım ilanına başvurular sona eriyor. Bakanlık tarafından yayımlanan ve başvurusu başlayan personel alım ilanına baktığımızda alımların güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadrolarına yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3) ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
a) Önlisans mezunları için 2022 yılı KPSSP93,
b) Ortaöğretim mezunları için 2022 yılı KPSSP94,
puan türlerinin birinden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların
en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday
arasına girmek,

4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

6) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

9) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

10) 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesi hükmüne uygun olmak.

11) Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU

Başvurular e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 21/03/2024 tarihinde başlayıp - 29/03/2024 tarihinde saat : 23:59’da sona erecektir. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
Neden bu tür ilanlara yaş sınırı koyuyorlar kırk kırbeş yaş insanlar neden hep geriye itiliyor bi temizlik işi bile onlara çok görülüyor acaba hele birde eşinden ayrılanlar olursa ne yapsın bu vatandaş devlet böylemi yanında bu kadınların