İkamet ve mülakat şartsız: Üniversitelere güvenlik, temizlik, sağlık personeli ve işçi alımı başladı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet ve mülakat şartsız: Üniversitelere güvenlik, temizlik, sağlık personeli ve işçi alımı başladı 2024

Farklı illerde bulunan üniversiteler bünyesine en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İşte alım yapılan kadrolar ve şartlar.

İkamet ve mülakat şartsız: Üniversitelere güvenlik, temizlik, sağlık personeli ve işçi alımı başladı 2024

8 üniversite lise-ön lisans ve lisans mezunu personel ve işçi alımı yapıyor.

Farklı illerde bulunan üniversiteler bünyesine en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Kamu ilan sayfası üzerinden gelen peş peşe duyurulara baktığımızda başvuruların başladığı ve alımların mülakatsız yapılacağı görülüyor. Biz de Finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımlarının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkum olmamak,

-Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

Tıbbi Sekreter,

Büro Personeli,

Mühendis,

Temizlik Görevlisi,

Tekniker,

Güvenlik Görevlisi,

Destek Personeli,

Kütüphaneci,

Şoför,

Hastabakıcı,

Hemşire,

Eczacı,

Sağlık Teknikeri,

İLANLAR

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bursa Teknik Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Trabzon Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Bartın Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Abdullah Gül Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Düzce Üniversitesi personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvurular ne Zaman