İkamet şartsız: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve veznedar alımı başvurusu başladı

İkamet şartsız: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve veznedar alımı başvurusu başladı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur ve veznedar alımı başvurusu başladı. İşte başvuru bilgisi.

İkamet şartsız: Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi memur ve veznedar alımı başvurusu başladı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı başvurusu başladı.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve memur alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Yayımlanan ilana baktığımızda alımların düz memur ve veznedar kadrolarına yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda 20 Kasım tarihi itibariyle başvurusu başlayan ilanın başvuru detaylarına yer verdik. İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BALVURU YAPABİLİR?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir

ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.),
3. Yabancı Okul Mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir),
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
8. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.(Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası
Kat:4 ‘te bulunan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabilecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;