İkamet şartsız: Sulusaray Belediyesi 60-65-70 KPSS ile memur alım ilanı geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartsız: Sulusaray Belediyesi 60-65-70 KPSS ile memur alım ilanı geldi

Tokat ili Sulusaray Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu memur alımı yapılacağına yer verildi.

İkamet şartsız: Sulusaray Belediyesi 60-65-70 KPSS ile memur alım ilanı geldi

Sulusaray Belediyesi 60-65-70 KPSS ile memur alım ilanı geldi.

Tokat ili Sulusaray Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu memur alımı yapılacağına yer verildi. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların Mart ayında başlayacağı görülüyor. İşte kadrolar ve başvuru bilgisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS (B) grubu) girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) V.H.K.İ. kadrosuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemiş olmak,
d) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 11 Mart ile 13 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç