İkamet şartsız: Meram Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartsız: Meram Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor 2024

Konya ili Meram Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan zabıta memuru alım ilanı için başvurular başlıyor.

İkamet şartsız: Meram Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor 2024

Meram Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor.

Konya ili Meram Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan zabıta memuru alım ilanı için başvurular başlıyor. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda 60 KPSS ile 10 zabıta memuru alımı yapılacağı görülüyor. Peki başvuru şartları nedir? Başvuru ne zaman? İşte başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- İlan edilen zabıta memuru kadrosu için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri başvuru esnasında Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.)
4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Başvuru Formu Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden ya da Belediyemizin www.meram.bel.tr internet adresinden temin edilebilecektir. Başvuru formuna ayrıca aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
3. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin internetsitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU

İlana başvurular 12 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında gerekli evraklar ile şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru Adresi: Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA) 

Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için uygulamamızı İNDİRİN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç