İkamet şartsız Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak: İşte başvuru tarihi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartsız Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak: İşte başvuru tarihi 2024

İzmir Karabağlar Belediyesi en az 65 KPSS puanı ile kadın erkek zabıta memuru alımı yapılacak. İşte başvuru tarihi.

İkamet şartsız Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak: İşte başvuru tarihi 2024

Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak.

İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından gelen duyuruda KPSS puanı ile memur alımı yapılacağı bildirildi. Belediye tarafından gelen duyuruya baktığımızda erkek kadın zabıta memuru alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte başvuru tarihi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40’ıncı maddesi ile 48’inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen ünvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış Olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır,
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Temmuz ile 26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz. İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç