İkamet şartsız en az lise mezunu: Sancaktepe Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

İkamet şartsız en az lise mezunu: Sancaktepe Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

Sancaktepe Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı. Başvurular 23 Ocak'ta başlıyor.

İkamet şartsız en az lise mezunu: Sancaktepe Belediyesi zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı

En az lise mezunu zabıta memuru alımı başvuru formu yayınlandı. Başvurular başlıyor.

Sancaktepe Belediye Başkanlığı resmi internet adresinden yapılan son dakika açıklamasında en az lise mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı yapılacağına , başvurulara ilişkin başvuru formuna yer verildi. Biz de finans7 olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak üzere yapılacak zabıta memuru alımına lise , ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuru yapabileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR VE KADROLAR

Personel alımında özel şartlar ve kadrolara şu şekilde yer verildi:

a)İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak, 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden
yukarıda tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
e) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Fotoğrafların büyük hali için TIKLAYIN

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

İlana başvurular 23/01//2023 - 27/01/2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru aşağıdaki evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacak. 

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere 1 adet fotokopisi.
ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır)
h)Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
g) Başvuru formu

Kadın erkek adaylar  bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç