İkamet şartı yok: Muğla Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Muğla Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor

Son dakika haberi: Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular 4 Aralık'ta başlıyor.

İkamet şartı yok: Muğla Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi 50 KPSS ile itfaiye eri ve zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan memur alım ilanı için başvurular başlıyor. KPSS'den en az 50 ve 60 puan alan adayların başvuru yapabileceği kamu personeli alımı ilanına baktığımızda başvuruların 4 Aralık'ta başlayacağı görülüyor. Peki belediye itfaiye eri alımı başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru bilgileri.

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

•    Türk vatandaşı olmak,

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

•    İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesi ve Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.

•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

•    İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

•    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER;

Başvuru formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.mugla.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

İtfaiye Eri alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız.

Zabıta Memuru alımı ilanı başvuru formu ve ekleri için tıklayınız.

BAŞVURU

İlana başvurular 4 Aralık 2023 ile 7 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvurudan haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin;

Android için >>> TIKLAYIN
İOS için >>> TIKLAYIN
Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç