İkamet şartı yok! KPSS 60 puanla zabıta memuru alımı başvuruları başladı!

İkamet şartı yok! KPSS 60 puanla zabıta memuru alımı başvuruları başladı!

Bursa Karacabey Belediyesi 60 KPSS ile zabıta memuru alımı başvurusu başladı. Peki başvuru şartları ne olacak? İşte başvuru ile ilgili detaylar...

İkamet şartı yok! KPSS 60 puanla zabıta memuru alımı başvuruları başladı!

Son dakika: Bursa Karacabey Belediyesi 60 KPSS ile zabıta memuru alımı başvurusu başladı.

Bursa Karacabey Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada lisans mezunu en az 60 KPSS puanı ile zabıta memuru alımı başvurularının 16 Ocak tarihi ile başladığı duyuruldu. Peki başvuru şartları ne olacak? İşte başvuru ile ilgili detaylar...

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak,

- Zabıta alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekiyor. (Boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Belediyenin internet sitesinden veya kurumdan alınacak başvuru formu doldurulup aşağıdaki belgelerle teslim edilecek.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU ADRESİ

Başvuru yapacak adayların gerekli belgeler ile Runguçpaşa Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:1 16700 Karacabey/BURSA adresindeki Belediye Ana Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

16 Ocak tarihi ile başlayan başvurular 20 Ocak tarihinde sona erecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 12 Gün Önce
Kpss en az 60 olmalı infaz korumada