İkamet şartı yok: Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor 2023

İkamet şartı yok: Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor 2023

İzmir Karabağlar Belediyesi 20 zabıta memuru alımı için başvurular 13 Kasım tarihinde başlıyor. İşte başvuru bilgisi.

İkamet şartı yok: Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başlıyor 2023

Karabağlar Belediyesine 20 zabıta memuru alımı başlıyor.

İzmir İli Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan memur alım ilanı için başvurular 13 Kasım tarihinde başlıyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir? Zabıta memuru alımına kimler başvuru yapabilir? Başvurular ne zaman alınacak? İşte zabıta memuru alımına dair son bilgiler ve başvuru detayları.

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

Başvuru şartları şu şekilde:

a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Sınava başvurmak isteyenler, başvuru formunu Belediyemizin internet sayfası www.karabaglar.bel.tr adresi üzerinden temin edeceklerdir. Adaylar elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak Başvuru Formuna aşağıdaki
belgeleri ekleyeceklerdir.
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,
• Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Sürücü belgesinin aslı ve Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi,
• Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak.)

Dilekçe için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

Sağlık Beyanı için tıklayınız.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvurular şahsen alınacak. Başvuru başladığında haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;