İkamet şartı yok: İpekyolu Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: İpekyolu Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor 2024

Van İpekyolu Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi.

İkamet şartı yok: İpekyolu Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor 2024

İpekyolu Belediyesi memur alımı başvurusu yarın başlıyor.

Van İpekyolu Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacağına yer verildi. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktıpımızda başvuruların 26 Mart tarihi ile başlayacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte memur alımı başvuru bilgisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans mezunları için 2022 KPSSP3 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve  tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.ipekyolu.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir),
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri
Belediyemizce tasdik edilecektir),
d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak),
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU

İlana başvurular 26 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında gerekli belgeler ile birlikte Hafiziye mah. Kazım Karabekir cad. Serdar 2.Sk No:3 merkez binası adresindeki İpekyolu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracat edilebilecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç