İkamet şartı yok: Çorlu Belediyesi zabıta ve mimar alımı başvurusu başlıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Çorlu Belediyesi zabıta ve mimar alımı başvurusu başlıyor

Tekirdağ ili Çorlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan personel alım ilanı için başvurular başlıyor.

İkamet şartı yok: Çorlu Belediyesi zabıta ve mimar alımı başvurusu başlıyor

Çorlu Belediyesi zabıta ve mimar alımı başvurusu başlıyor.

Tekirdağ ili Çorlu Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan personel alım ilanı için başvurular başlıyor. Belediye tarafındna yayımlanan ilana baktığımızda alımların zabıta memuru ve mimar kadrolarına yapılacağı görülüyor. İşte başvuru bilgisi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boşmemur ve zabıta memurukadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim 2022-KPSSP94, Önlisans 2022-KPSSP93ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
d) Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
e) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar başvuru formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.corlu.bel.tr adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
i) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaat yapılabilecek.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç