İkamet şartı yok: Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başlıyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başlıyor 2023

Şırnak Cizre Belediyesi ikamet şartsız zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor. İşte başvuru formu.

İkamet şartı yok: Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başlıyor 2023

Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak.

Şırnak Cizre Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan personel alım ilanı için başvurular başlıyor. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda alımların zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1.    Türk vatandaşı olmak,
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1.    İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2.    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddelerindeki özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.) 
3.    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, 
4.    İtfaiye eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
5.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
6.    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, Başvuru formunu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.cizre.bel.tr internet adresi üzerinden temin edeceklerdir. Elektronik ortamda doldurarak çıktısını alıp imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkotlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
6. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
9. 2 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU

Cizre Belediyesinin memur alım ilanına başvurular 18 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında belediyeye şahsen yapılacak.

Başvuru Adresi: Cizre Belediyesi Sur Mahallesi Memuzin Bulvarı Belediye Hizmet Binası Cizre/ Şırnak 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç