İkamet şartı yok: Belediyeye kadrolu veznedar ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Belediyeye kadrolu veznedar ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor 2023

Zeytinburnu Belediyesi kadrolu memur alımı için başvurular 11 Eylül'de başlıyor. İşte kadrolar ve başvuru şartları.

İkamet şartı yok: Belediyeye kadrolu veznedar ve tahsildar alımı başvurusu başlıyor 2023

Zeytinburnu Belediyesi veznedar, tahsildar, bilgisaar işletmeni alımı yapacak.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda gelen personel alım ilanı için başvuru başlıyor. Belediye tarafından gelen ilana baktığımızda veznedar, tahsidar ve bilgisayar işletmeni kadrolarına lisans mezunu personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda 11 Eylül tarihinde başlayacak personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
6. İlân edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
7. Her aday, eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
4. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU

İlana başvurular 11 ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için finans7 uygulamamızı aşağıdaki linklerden ücretsiz indirin:

Android için TIKLAYIN
iOS için TIKLAYIN
Huawei için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç