İkamet şartı yok: Başyayla belediyesi memur alımı yapacak 2023

İkamet şartı yok: Başyayla belediyesi memur alımı yapacak 2023

Karaman Başyayla belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve tahsildar kadrosuna memur alımı yapılcağı duyuruldu.

İkamet şartı yok: Başyayla belediyesi memur alımı yapacak 2023

Başyayla belediyesi memur alımı yapacak.

Karaman Başyayla belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve tahsildar kadrosuna memur alımı yapılcağı duyuruldu. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların Ekim ayında başlayacağı görülüyor. İşte başvuruya ilişkin detaylar.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

• İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU NE ZAMAN?

İlana başvurular 23 Ekim ile 27 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuru formu yayımlandığında bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin;

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç