İkamet şartı yok: Amasra Belediyesi 60 KPSS ile zabıta memuru alımı başlıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Amasra Belediyesi 60 KPSS ile zabıta memuru alımı başlıyor

Amasra Belediyesi 60 KPSS ile memur alımı başvurusu başlıyor. İşte başvuru formu.

İkamet şartı yok: Amasra Belediyesi 60 KPSS ile zabıta memuru alımı başlıyor

Amasra Belediyesi 60 KPSS ile memur alımı yapacak.

Bartın ili Amasra Belediyesi memur alımı yapacak. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktğımızda 60 KPSS ile zabıta memuru alımı yapılacağı ve başvuruların 5 Şubat tarihi ile başlayacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına ve başvuru bilgisine yer verdik. İşte başvuru formu ve başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlan edilen zabıta memuru kadroları için; mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Tablonun nitelik kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (E) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, 

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU

İlana başvurular gerekli belgeler ile birlikte 05/02/2024-09/02/2024 tarihleri arasında şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru adresi: Kum Mahallesi Küçük Liman Cad. No:2 Amasra/ BARTIN 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç