İkamet şartı yok: Adalar Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İkamet şartı yok: Adalar Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor 2023

Adalar Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün yayınlanan 11 memur alım ilanı için başvurular başlıyor. İşte başvuru bilgisi.

İkamet şartı yok: Adalar Belediyesi memur alımı başvurusu başlıyor 2023

Adalar Belediyesi 11 memur alım ilanı için başvurular başlıyor.

Adalar Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan memur alım ilanı için başvurular başlıyor. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda alımların memur, mimar, mühendis, veteriner hekim ve zabıta memuru kadrolarına yapılacağı görülüyor. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde verildi:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına baĢvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

KADROLAR 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava başvurmak isteyenler, başvuru formunu Belediyemizin internet sayfası www.adalar.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir. Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı,
4. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

İnşaat Mühendisi Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin TIKLAYIN
Makina Mühendisi Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin TIKLAYIN
Memur Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin TIKLAYIN
Mimar Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin TIKLAYIN
Veteriner Hekim Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin TIKLAYIN
Zabıta Memuru Başvuru Formu ve Dilekçesi İçin TIKLAYIN

BAŞVURU

İlana başvurular 20 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında gerekli belgeler ile birlikte belediyeye şahsen yapılacaktır.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç