İkamet Şartı Yok: 10 Bin TL Maaşla Düz Memur ve Büro Memuru Alımı Yapılacak

İkamet Şartı Yok: 10 Bin TL Maaşla Düz Memur ve Büro Memuru Alımı Yapılacak

İkamet şartı olmadan 11 kamu kurumuna büro memuru ile düz memur alımı yapılacağı açıklandı. İlanlar yazımızda.

Memur Alımı İlanları 15 Kasım 2022 21:26 0
İkamet Şartı Yok: 10 Bin TL Maaşla Düz Memur ve Büro Memuru Alımı Yapılacak

İkamet şartı yok: Birçok kuruma düz memur ve büro memuru alımı yapılacağı açıklandı.

Çalışma Bakanlığı kamu ilan sayfası üzerinden yayınlanan ilanda en az lise mezunları arasından büro personeli ve düz memur alımı yapılacağına yer verildi. İkamet şartı olmadan yapılan personel alımlarının başvurusuna dair bilgiler finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

● Türk vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

İLANLAR

Düz memur ve büro persoeli kadrolarına yapılan alımların metinleri şu şekilde:

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Şırnak Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Milli Saraylar personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Siirt Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Yalova Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Aktaş Belediyesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla ile bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç