İçişleri Bakanlığı şoför alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İçişleri Bakanlığı şoför alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı şoför alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

İş İlanları 7 Nisan 2024 0
İçişleri Bakanlığı şoför alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı 34 şoför alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında şoför alımı yapılacağına yer verildi. Lise mezunlaır arasından bakanlık bünyesine yapılacak personel alımında başvurular önümüzdeki 22 Nisan tarihinde alınmaya başlanacak Peki şoför alımı başvuru şartları nedir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4B maddesine göre yapılacak personel alımında adaylar, farklı illerde bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

İşe alınacak şoförlerde aranan şartlar şu şekilde:

- 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış
oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde
bulunmak,

- Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 22 Nisan tarihinde başlayacak. Alımın illere göre dağılımı için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için >> TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç