İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi KPSS'siz kura ile 66 sürekli işçi alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi KPSS'siz kura ile 66 sürekli işçi alımı yapacak 2024

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden 66 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İşçi Alımı 27 Nisan 2024 0
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi KPSS'siz kura ile 66 sürekli işçi alımı yapacak 2024

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi personel alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere İŞKUR üzerinden 66 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. Söz konusu personel alımı sözlü sınva ve uygulamalı sınav ile yapılacak. Peki kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nedir? Başvuru ne zaman? İşte başvuru şartları ve kadrolar.

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

Göç İdaresi Başkanlığı Bayburt'ta görevlendirmek üzere aşağıda verilen kadrolarda personel alımı yapacak.

48 Güvenlik Görevlisi ( 42 Erkek , 6 Kadın ),

15 Temizlik Görevlisi ( 12 Erkek, 3 Kadın ),

3 Şoför,

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
9- İlan tarihi itibarıyla Bayburt ilinde ikamet ediyor olmak,
10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
12- Sürekli işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
13- Başvurular sadece bir ünvan için yapılacaktır. Birden fazla ünvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU

Başvuru İŞKUR üzerinden 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri üzerinden alınacak. 

Başvuru Adresi:  'https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx'

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç