İçişleri Bakanlığı AFAD en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İçişleri Bakanlığı AFAD en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: AFAD en az lise mezunlarından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlan bilgileri finans7.com'da.

İçişleri Bakanlığı AFAD en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika: AFAD personel alım ilanı geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda olmak üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının detaylarına yer verdik.

Şoför, temizlik personeli, koruma ve güvenlik görevlisi,sosyal çalışmacı gibi pek çok kadroya yapılacak personel alımında adaylar , 31 ilde istihdam edilecek. İşte alım yapılacak iller;

"Malatya, Erzincan, İstanbul, Amasya, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Bilecik, Bursa, Kahramanmaraş, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Sakarya, Sivas, Adıyaman, Batman,
Çankırı, Giresun, Iğdır, Kars, Kahramanmaraş, Kocaeli, MANİSA, Siirt, Van, Ağrı, Kırehir, Muş, Rize, Antalya,"

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

2 Avukat,
2 Elektronik Mühendisi,
6 Harita Geometri Mühendisi,
8 İnşaat Mühendisi,
5 Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi,
3 Makine Mühendisi,
19 Sosyal Çalışmacı,
2 Veteriner Hekim,
3 Diğer Sağlık Personeli,
2 Şoför,
9 Temizlik Görevlisi,
1 Elektrik Elektronik Teknisyeni,
1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni,
5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
-Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
-2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak.
-Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
-Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
-Adaylar bu ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

Avukat Alımı

a) Fakültelerin Hukuk l൴sans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

Elektrik Mühendisi Alımı

a) Fakültelerin Elektrik Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Harita, Geomatik Mühendisi Alımı

a) Fakültelerin Harita Mühendisliği Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birisinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

İnşaat Mühendisi Alımı

a) Fakültelerin İnşaat Mühendisliği lisans programından veya buna denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki, öğretim kurumlarından mezun olmak.

Jeoloji, Hidrojeoloji Mühendisi Alımı 

a) Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoleji Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğret൴m Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 

Makine Mühendisi Alımı 

a) Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği veya Makine ve Malzeme Mühendisliği Lisans programlarının herhang൴ birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Sosyal Çalışmac

a) Fakülte veya 4 (dört) yıl süreli öğrenim veren yüksekokulların Sosyal Hizmet programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Veteriner Hekim Alımı 

a) Fakültelerin Veterinerlik Lisans programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Diğer Sağlık Personeli

a) Mesleki ve teknik eğitim veren kurumların İlk ve Acil Yardım ön lisans programları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Destek Personeli (Şoför)

a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

b) En az CE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (1/1/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için D sınıfı ehliyet sahibi olmak.)

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Alımı

a) Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

Elektrik Elektronik Teknisyeni 

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak.

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni 

a) Mesleki ve teknik ortaöğretim veren kurumların Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı ve dallarından mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

a) Özel Güvenlik ve Koruma önlisans programından mezun olmak.

b) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar ile 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.

BAŞVURU

İçişleri Bakanlığı AFAD personel alımı başvuruları 18-24 Eylül tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov." üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru başladığında haberdar olmak için TIKLA TAKP ET

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 10 Ay Önce
Gaziantepte varmı alım