İçişleri Bakanlığı 904 Temizlik Personeli ve Şoför Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı 904 Temizlik Personeli ve Şoför Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 904 temizlik personeli ve şoför alımı yapılacağına yer verildi.

Finans Magazin 26.5.2022 10:39 1
İçişleri Bakanlığı 904 Temizlik Personeli ve Şoför Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı şoför ve temizlik personeli alımı yapacağını açıkladı. 

İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve şoför ile temizlik görevlisi kadrolarına personeli alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek personeller sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

MERKEZ TEŞKİLATINA ALIM

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez teşkilatına 10 şoför ve 50 temizlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. 

TAŞRA TEŞKİLATINA ALIM

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı bünyesine ise 212 şoför ve 632 temizlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Şoför kadrosuna yapılacak alımda başvuru özel şartları şu şekilde:

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZU VE İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

VERİLECEK MAAŞ AÇIKLANDI

İşte personellere verilecek maaş:

Yorumlar (1)

Seç

Ziyaretçi 23 Gün Önce
umarım yaş sınırı yoktur