İçişleri Bakanlığı 320 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı 320 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 320 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. İlan başvuruları yazımızda.

Kamu 26.5.2022 09:43 5
İçişleri Bakanlığı 320 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

İçişleri Bakanlığı 320 güvenlik görevlisi alımı yapacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağı öğrenildi. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde yapılacak sözleşmeli personel alımında başvuru detayları finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan personel alımında adayların aşağıdaki şartları taşıması gerektiğine yer verildi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,

- Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

320 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş olmak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,

g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,

h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

4- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak,

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan
edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır

MAAŞ

BAŞVURU

İlana başvurular 17 ile 21 Haziran tarihleri arasında alınacak. Başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZU VE İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (5)

Seç

Ziyaretçi 20 Gün Önce
Tam olarak hangi kuruma alınıyor
Ziyaretçi 21 Gün Önce
Önlisans mezunları başvuru yapabilecek mi?
Ziyaretçi 21 Gün Önce
Güvenlik Görevlisi silahsiz im kpss ye bu yıl gireceğim büyük ihtimal le ben giremiyorum degilmi yaaaa
Ziyaretçi 31 Gün Önce
Onlisanslar başvuru yapabilirmi
Ziyaretçi 31 Gün Önce
Tutturmuşlar 2020 yılı diye Benim 2021 puanım var başvuru yapamıyorum saçmalık