içişleri Bakanlığı 300 memur alımı yapacak: 2023 İl Planlama Uzman Yardımcısı personel alımı

içişleri Bakanlığı 300 memur alımı yapacak: 2023 İl Planlama Uzman Yardımcısı personel alımı

Son dakika haberi geldi: İçişleri Bakanlığı 300 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Memur Alımı İlanları 13 Ocak 2023 00:07 0
içişleri Bakanlığı 300 memur alımı yapacak: 2023 İl Planlama Uzman Yardımcısı personel alımı

İçişleri Bakanlığı 300 memur alacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. 13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasında İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam etmek üzere 300 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

İşe alınacak personellerin İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. İlana başvuru yapacak adayların istihdam edileceği bölüme göre mezuniyet şartı şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda yukarıdaki mezuniyet şartının yanında aşağıdaki şartlar da aranıyor:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
şartları taşımak,
2- Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
4- 2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca
istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
5- KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan
türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren
son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)

BAŞVURU

İlana başvurular 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacak.İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden açılacak başvuru ekranından alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN

İlan başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için TIKLA İNDİR

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölümleri için ayrı ayrı olmak üzere KPSS
puan türü/puanı ve fakülte/bölüm tercih sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört
katı içerisine giren ve komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen
adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda
giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.

ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(4 katı aday arasına girip/giremediği,
başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati
bilgilerini, giriş(sözlü) sınava katılım durum bilgisini, giriş(sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek
sonuç bilgisini vb.) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve
Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip
edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim
yapılmayacaktır.
“İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile
açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip
edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
İhtiyaç duyulması halinde İçişleri Bakanlığı resmi internet adresi “Duyurular” kısmında,
adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI
Giriş(sözlü) sınavı; bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölüm müfredatı
dikkate alınarak oluşturulan alan bilgisi, genel kültür ve Bakanlığın görev alanına giren temel
konulardan oluşur.
Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu
kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti,
davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı
(10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
(10) puan üzerinden değerlendirilir.
Adayların giriş(sözlü) sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya
geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili
olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır

Yorumlar (0)

Seç