İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru linki
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru linki

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte 1608 personel alımı başvuru bilgileri.

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuru ekranı açıldı: İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru linki

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 1608 sözleşmeli 4/B personel alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Peki İçişleri Bakanlığı 4b personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru ekranına nasıl giderim? Başvuruyu nasıl yaparım? Detaylı bilgi Finans7.com'da.

İçişleri Bakanlığı, Valilikler, 112 acil çağrı merkezleri, nüfus müdürlükleri bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapacağını Nisan ayının ortalarında açıklamıştı. Geçen haftalarda yayınlanan resmi kamu ilanına başvurular bugün itibarıyla alınmaya başlandı.

İlana baktığımızda işe alınacak personellerin istihdam edileceği kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

Güvenlik Görevlisi,
Temizlik Görevlisi,

Çağrı Karşılama Personeli,
Büro memuru,

Avukat,
Arşiv Uzmanı,

Mimar,
Elektrik Elektronik Mühendisi,

Makine Mühendisi,
Bilgisayar Mühendisi,

Harita Mühendisi,
Yazılım Mühendisi,

İnşaat Mühendisi,
Makine Teknikeri,

İnşaat Teknikeri,
Jeoloji Mühendisi,

Bilgisayar Teknikeri,
Bilgisayar Teknisyeni,

Elektrik Elektronik Teknikeri,
Sıhhi Teknisyeni,

Klima Teknisyeni,
Marangoz,

Şoför,
Aşçı,

Aşçı Yardımcısı,
Kaloriferci,

Garson,
Programcı.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Söz konusu ilanın başvuru şartları şu şekilde:

1) 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen
şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (26.04.2024) itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni
Kanunu’nun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden
en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış
oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon ünvanı esas alınmak suretiyle
yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde
bulunmak,
3) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet
yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon ünvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının
değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve ünvan için yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR VE HER KADRO İÇİN ARANAN ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE:

ARŞİV UZMANI:
a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşiv, Arşivcilik veya
Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Arşiv Uzmanı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

AVUKAT:
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından herhangi birisini bitirmiş olmak,
b) Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

PROGRAMCI:
a) Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon
Sistemleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik,
İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
b) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında Programcı pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

MİMAR:
a) Fakültelerin Mimarlık programından mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mimar pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini, son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak.

MÜHENDİS:
Aşağıda yer alan Mühendis pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Mühendis pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Mühendis (Elektrik- Elektronik ):
Fakültelerinin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Makine):
Fakültelerin Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme
Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Bilgisayar):
Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak.

Mühendis (Harita):
Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Yazılım):
Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun
olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (İnşaat):
Fakültelerin İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Mühendis (Jeoloji):
Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

TEKNİKER
Aşağıda yer alan Tekniker pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Tekniker pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Tekniker (Bilgisayar):
Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri,
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri,
Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı
(Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Teknikerliği ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama), Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Siber Güvenlik), Bilgisayar
Destekli Tasarım ve Animasyon (Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim,
Çizgi Film ve Animasyon), İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web
Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak

Tekniker (Makine):
Meslek Yüksek Okullarının Makine (İş Makineleri, Makine Metep, Makine Teknisyenliği, Makine
Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Talaşlı Üretim, Talaşsız Şekillendirme, Termik Santral Makineleri,
Tesviye) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (İnşaat):
Meslek Yüksek Okullarının İnşaat Teknolojisi (İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Altyapı) ön lisans
bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya
yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Tekniker (Elektrik-Elektronik):
Meslek Yüksek Okullarının Elektrik( Elektrik Teknolojisi, Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı,
Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım, Endüstriyel Elektrik), Elektronik Teknolojisi (Deniz Elektroniği,
Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik,
Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik Teknikerliği, Endüstriyel Elektronik Teknolojisi, Gemi
Elektroniği) ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

TEKNİSYEN
Aşağıda yer alan Teknisyen pozisyonları için bölüm/ alan ayrımına bakılmaksızın;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda halen görev yapıyor olmamak,
b) Kamu kurum ve kuruluşlarında Teknisyen pozisyonunda çalışmakta iken sözleşmenin fesih
edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Teknisyen (Elektrik- Elektronik):
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Asansör Sistemleri, Elektrik
Tesisatları ve Dağıtımı, Elektrikli Cihazlar Teknik Servisi, Elektronik ve Haberleşme, Endüstriyel Bakım
Onarım, Savunma Elektronik Sistemleri dalları ile yine Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Bobinaj,
Bobinajcılık, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları
ve Pano Montörlüğü, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Görüntü ve Ses
Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım,
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım ve Onarımı, Otomasyon Sistemleri dallarından veya Elektrik,
Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı,
Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
(Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük,
Telekomünikasyon bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Bilgisayar):
Ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme, Ağ İşletmenliği dalları
ile yine Bilişim Teknolojileri Alanının Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Bilgisayar Teknik Servisi, Ağ
İşletmenliği, Veritabanı Programcılığı, Web Programcılığı dallarının veya Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi,
Bilgisayar İşletim Teknisyenliği, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgi-işlem, Bilgiişlem, Bilgi İşlem,
Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar (Donanım), Bilgisayar (Anadolu Meteoroloji
Meslek Lisesi), Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar (Yazılım)
Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Sıhhi Tesisat):
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı
Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma
ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme
Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve
İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),
Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma,
Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları
Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Klima):
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı
Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma
ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme
Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve
İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat),
Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma,
Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları
Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Teknisyen (Marangoz):
Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Mobilya Üretim Teknolojisi, Mobilya İç
Mekân Ressamlığı dalları ile yine Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanının Mobilya ve İç Mekân
Ressamlığı, Mobilya Süsleme Sanatları, İç Mekân ve Mobilya Teknolojisi, Ahşap Doğrama Teknolojisi,
Mobilya İskeleti ve Döşemeciliği, Oto Döşemeciliği Dalları veya Ahşap Teknolojisi/Ahşap Teknolojisi
Alanı ve Dallarının veya Ağaç İşleri, Mobilyacılık, Mobilya ve Dekorasyon, Döşemecilik Bölümlerinin
birinden mezun olmak

BÜRO PERSONELİ:
Aşağıda yer alan Büro Personeli pozisyonları için mezuniyet ayrımına gidilmeksizin;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
b) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru
tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Lisans Mezunları İçin:
Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte/
bölümleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Diğer) Mezunları İçin:
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Ofis Teknolojileri ve
Yönetimi, Sekreterlik, Yönetici Asistanlığı Ofis Yönetimi), Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve
Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar
Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi),
Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programcılığı ve Teknikerliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar
Programlama, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web
Teknolojileri ve Programlama), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe,
Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve Finansman, Muhasebe Uygulamaları, Muhasebe Finansman), İşletme
Yönetimi(Genel İşletme, Endüstriyel Yönetim, Girişimcilik ve Proje Yönetim, Girişimcilik ve Proje
Yönetim Asistanlığı, İş İdaresi, İşletme, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletmecilik, Mermer
İşletmeciliği, Orta Kademe Yöneticiliği, Orta Kademe Yöneticilik, Otomotiv İşletme, Otomotiv Satış
Yönetimi, Sevk ve İdare, Ticaret ve Yönetim, Yöneticilik, Yönetim, Yönetim Bilimleri) bölümleri veya
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak

Ön Lisans (Muhasebe) Mezunları İçin:
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Muhasebe, Muhasebe ve Finans, Muhasebe ve
Finansman, Muhasebe ve Uygulamaları, Muhasebe) bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

Ön Lisans (Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü) Mezunları İçin:
Nüfus ve Vatandaşlık Bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ:
a) İki yıllık yüksekokulların Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.
 b) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
 c) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli olarak
çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru tarihi
itibarıyla doldurmuş olmak.

DESTEK PERSONELİ:
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
b) Pozisyon ünvan ayrımına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel
olarak çalışmakta iken sözleşmenin fesih edilmesi durumunda bir yıllık bekleme süresini son başvuru
tarihi itibarıyla doldurmuş olmak,
şartları ile,

Şoför:
a) Lise ve dengi okul mezunu olmak,
b) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Temizlik Görevlisi:
Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Aşçı:
Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile
yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak,
Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Host - Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık,
Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev
Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi,
Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum
Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis,
Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Aşçı Yardımcısı:
Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile
yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak,
Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Host - Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık,
Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev
Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi,
Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum
Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis,
Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Garson:
Ortaöğretim kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Yiyecek İçecek Hizmetleri dalı ile
yine Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı’nın Aşçılık, Pasta ve Tatlı Yapımı, Servis, Hosteslik, Mutfak,
Pastacılık, Bar, Hosteslik (Uçak, Tren ve Otobüs), Host - Hosteslik (uçak, tren ve otobüs), Fırıncılık,
Kantin İşletmeciliği Dallarının veya Aşçılık, Mutfak, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Turizm-Mutfak, Ev
Yönetimi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Yönetimi Beslenme, Ev Ekonomisi
Meslek Lisesi, Ev Ekonomisi, Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (Servis Hizmetleri, Kurum Beslenmesi,
Mutfak Hizmetleri Dalları), Otelcilik ve Turizm, Kurum Beslenmesi, Besin Teknolojisi-Kurum
Beslenmesi, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm-Servis,
Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, Host ve Hosteslik Bölümlerinin birinden mezun olmak.

Kaloriferci:
Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri,
Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri dalları ile yine Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı
Tesisat Sistemleri, Soğutma Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma
ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis), Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme
Sistemleri, Merkezi İklimlendirme ve Havalandırma Sistemleri Dallarının veya Soğutma ve
İklimlendirme, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), 
Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma,
Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat
Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları
Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun
olup Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversiteler tarafından onaylı “Doğalgaz yakıtlı
kalorifer ateşçisi” sertifikasına ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunu belgelemek.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):
1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,
2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik
Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını doldurmuş olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak,
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel
hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
ç) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
d) 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
e) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
4- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1989 sonrasında doğanlar),
5- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci
Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlan başvurusu aşağıdaki videoda gösterildiği gibi yapılacak: İşte İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru bilgileri:

Başvuru yapmak isteyen adayların 22 Nisan tarihine kadar başvurusunu yapması gerekmektedir. Kadın erkek ilana başvuru yapacak diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (8)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
İşletme yönetimi alıyor ama mezuniyet bilgisi yoktur diyor ne yapmam gerekir lütfen yardımcı olur musunuz
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvuru nerden yapılıyor yardımcı olabılrımısınız
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Kpss yok deniliyor ama başvuru yaparken kpss puanı istiyor anlamadim
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Allah aşkına lütfen yaş sınırı 35 olmasın yeter bu engeli aşalım artık
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Temizlik personeli için de mi KPSS gerekiyor