İBB Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Tarihleri 2022

İBB Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Tarihleri 2022

İBB bünyesine zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. İlan detayları yazımızda.

İBB Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Tarihleri 2022

İBB zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ilanı yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda ön lisans mezunlarından zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvurular 5-9 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal 61 adet İtfaiye Eri ve 6 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapılacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları, (22/9/1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- İtfaiye Eri kadroları için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İtfaiye Eri kadroları için 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 5 ile 9 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvuru bilgileri ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç