iBB KPSS'siz 368 işçi, sekreter ve personel alımı yapacak

iBB KPSS'siz 368 işçi, sekreter ve personel alımı yapacak

İBB tarafından yayınlanan duyuruda 368 KPSS'siz işçi alımı yapılacağı açıklandı: İŞKUR'da yayınlanan ilanlar yazımızda.

iBB KPSS'siz 368 işçi, sekreter ve personel alımı yapacak

İBB 368 kadrolu işçi alımı yapacak.

İBB tarafından bir son dakika açıklamasında personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı aranmadan İBB bünyesine yapılacak işçi alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

2 iş ve sistem geliştirme mühendisi, 1 endüstri mühendisi, 1 işyeri hekimi, 1 harita teknikeri, 1 mimar, 2 inşaat mühendisi, 1 şenör, 100 istasyon birim amiri, 1 sağlık personeli, 4 sistem emniyet mühendisi, 1 teknik ressam, 200 tren sürücüsü, 15 büro işçisi, 5 sekreter, 3 İK uzmanı, 3 İK uzman yardımcısı, 5 büro yönetim elemanı, 8 şoför, 14 uzmanyardımcısı, kadrolarına yapılan alımda başvuru genel şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak, 
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

BAŞVURU

İlana başvurular kariyer.ibb.istanbul sayfasından alınıyor. 1. ilan için TIKLAYIN ... 2. ilan için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç