İBB İkamet Şartsız 100 Memur Alımı İlanı Yayımlandı (Sağlık Personeli, Mühendis, Personel)

İBB İkamet Şartsız 100 Memur Alımı İlanı Yayımlandı (Sağlık Personeli, Mühendis, Personel)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 100 memur alımı yapılacağı açıklandı. İlan yazımızda.

Kamu 25.5.2022 17:19 0
İBB İkamet Şartsız 100 Memur Alımı İlanı Yayımlandı (Sağlık Personeli, Mühendis, Personel)

İBB memur alımı ilanı yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Beleidye Başkanlığı tarafındna bir ilan yayımlandı. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır." başlığı ile yayımlanan ilanda 100 memur alımı yapılacağına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 
  • İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, yukarıdaki tabloda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLARI

İlana başvurular 27/6/2022 – 1/7/2022  tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayımlandığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

BAŞVURU KILAVUZU

İlanın başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)

Seç