HSK Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı 2022

HSK Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı 2022

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 2022 yılı personel alımı ilanının yayımlandığına yer verildi.

Kamu 12.5.2022 16:24 0
HSK Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Yayımlandı 2022

HSK 2022 yılı personel alımı ilanı yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında yapılacak sözleşmeli kamu personeli alımında adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde istihdam edilecek. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

İlana baktığımızda HSK bünyesine alınacak personellerin büro personeli, şoför ve hizmetli kadrosunda istihdam edileceğine yer verildi. 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alınacak. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

HSK personel alımına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • - Türk vatandaşı olmak,      
  • - Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
  • - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • - Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

Büro Personeli: 2020 KPSS'den; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) en az 70 puan almış ve Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak.

Şoför: 2020 KPSS'den; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) en az 60 puan almış ve en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı,  1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Hizmetli: En az lise veya dengi okul mezunu olmak ve 2020 KPSS'den; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) en az 60 puan almış.

BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular 30 Mayıs 2022 günü başlayacak. Başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

HSK PERSONEL ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Siz hangi kadroya kaç KPSS ile başvuracaksınız? Aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

Yorumlar (0)

Seç