HSK personel alımı başvurusu 5 Şubat'ta başlıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

HSK personel alımı başvurusu 5 Şubat'ta başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu sözleşmeli personel alımı başvurusu başlıyor. Başvuru şartları ve başvuruya ilişkin bilgiler yazımızda.

HSK personel alımı başvurusu 5 Şubat'ta başlıyor

Hâkimler ve Savcılar Kurulu personel alımı başvurusu 5 Şubat'ta başlıyor.

HSK tarafından geçen gün bir ilan yayınlanmış ve en az lise mezunları arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayınlanmasından sonra adaylar, personel alımının başvurusunun başlayacağı tarihi beklemeye başladı.

Beklenen güne saatler kaldı. HSK personel alımı başvurusunun 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacağı açıklandı. Peki HSK personel alımı başvuru şartları nedir?

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALINACAK

İlana baktığımızda işe alınacak personellerden  15'inin büro personeli 12'sinin ise hizmetli kadrosunda istihdam edileceği görülüyor.

PEKİ İLANA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Son başvuru günü olan 09/02/2024 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı
maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim
mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün
almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

- Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar
bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans
programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar
bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu
verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi
ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak,

- Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için en az lise veya dengi okul
mezunu olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları
KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2022
yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön
lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış
olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 5 Şubat'ta HSK Genel Sekreterliğine şahsen yapılacak. Başvuru kılavuzu ve evrakları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç