HSK Memur Alımı İlanı Geldi: İşte Hakimler Savcılar Kurulu VHKİ Personeli Alımı Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

HSK Memur Alımı İlanı Geldi: İşte Hakimler Savcılar Kurulu VHKİ Personeli Alımı Başvuru 2022

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasında en az lise mezunu adaylar arasından memur alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 18 Ekim 2022 12:34 0
HSK Memur Alımı İlanı Geldi: İşte Hakimler Savcılar Kurulu VHKİ Personeli Alımı Başvuru 2022

HSK en az lise mezunu memur alımı yapacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayınlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. HSK bünyesinde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda istihdam etmek üzere yapılacak kamu personeli alımında aşvuruya ilişkin bilgiler finans7.com'da.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak kamu personeli alımında başvurular 7 ile 11 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 11/11/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş
şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı
yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu
olanlar),

3- Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet
bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da
bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo
ya da bilgisayar sertifikasına (Usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.) sahip bulunmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,

6- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

7- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans
mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70
puan almış olmak,

8- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

BAŞVURU

İlana başvurular 7 ile 11 Kasım 2022 tarihleri arasında şahsen yapılacak. Başvurular , Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA adresinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen yapılacak. Başvuru formu yayınlandığında finans7.com'da olacak. Bildirimle haberdar olmak için finans7 mobil uygulamasını telefonunuza indirin.

İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek ilana başvuru yapacak diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç