HSK en az lise mezunu büro personeli ve hizmetli alım ilanı geldi: İşte başvuru tarihi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

HSK en az lise mezunu büro personeli ve hizmetli alım ilanı geldi: İşte başvuru tarihi 2024

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 27 personel alımı yapılacağına yer verildi.

HSK en az lise mezunu büro personeli ve hizmetli alım ilanı geldi: İşte başvuru tarihi 2024

HSK en az lise mezunu büro personeli ve hizmetli alımı yapacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 27 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilana baktığımızda başvuruların Şubat ayının ilk haftası başkayacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 09/02/2024 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak,

5- Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

9- Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

10- Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonu başvurusu için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.); Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise diploma örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
3- KPSS-2022 sınav sonuç belgesi. 

Sözleşmeli Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu başvurusu için:

1- İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
2- En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
3- KPSS-2022 sınav sonuç belgesi.

BAŞVURU

Başvurular 05/02/2024 tarihinde başlayıp, 09/02/2024 tarihi mesai bitimi (saat:17:00) itibarıyla sona erecektir. Başvuru başladığında haberdar olmak için uygulamamızı İNDİRİN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç