HSK Büro Personeli, Şoför ve Hizmetli Alımı Başvurusu Başladı: İşte Başvuru Formu

HSK Büro Personeli, Şoför ve Hizmetli Alımı Başvurusu Başladı: İşte Başvuru Formu

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesine büro personeli, hizmetli ve şoför alımı başvuru formu yayınlandı.

Finans Magazin 30.5.2022 01:07 0
HSK Büro Personeli, Şoför ve Hizmetli Alımı Başvurusu Başladı: İşte Başvuru Formu

HSK personel alımı başvurusu başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafındna yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru formunun yayınlandığı ve başvuruların başladığına yer verildi. 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli kadrolarına yapılacak 27 sözleşmeli personel alımında başvurular başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak sözleşmeli personel alımında başvuru şartları şu şekilde açıklandı:

1- Türk vatandaşı olmak,      

2- Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Sözleşmeli büro personeli için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına (usulüne uygun sertifika veya kurs bitirme belgesi ibraz etmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir) sahip bulunmak,

4- Sözleşmeli şoför pozisyonu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak ve  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik uyarınca 1 Ocak 2016 tarihi öncesi itibariyle en az B sınıfı,  1 Ocak 2016 tarihi sonrası itibarıyla ise en az D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

5- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

8- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

9- Sözleşmeli büro personeli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

10- Sözleşmeli şoför ve hizmetli pozisyonu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA) 

Başvuru formu için TIKLAYIN

iLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç