Horasan Belediyesi tekniker ve VHKİ memur alımı başvurusu başlıyor 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Horasan Belediyesi tekniker ve VHKİ memur alımı başvurusu başlıyor 2023

Horasan Belediyesi tekniker ve VHKİ memur alımı başvurusu başlıyor. İlan detayları yazımızda.

Horasan Belediyesi tekniker ve VHKİ memur alımı başvurusu başlıyor 2023

Horasan Belediyesi tekniker ve VHKİ memur alımı başlıyor.

Horasan Belediyesi bünyesine ikamet şartı olmadan en az önlisans mezunu tekniker ve VHKİ memur alımı yapılacağı açıklandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada personel alımı başvurusunun 2 Mayıs tarihinde başlayacağına yer verildi. 

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NEDİR?

• İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
• 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER NELER?

Başvurular, başvuru formu, dilekçesi ve aşağıdaki evraklarla birlikte belediyeye şahsen yapılacak:

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi 
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• V.H.K.İ kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Horasan Belediyesi personel alımı başvuruları 2 Mayıs ile 5 Mayıs tarihleri arasında şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Kazım Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:48 HORASAN / ERZURUM) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin;

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç