Horasan Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Horasan Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Horasan Belediyesi ikamet şartı olmadan memur alımı yapacağını duyurdu. Personel alımının başvurusuna dair detaylar yazımızda.

Horasan Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Erzurum ili Horasan Belediye Başkanlığı memur alımı başvuru formu yayınlandı.

Horasan Belediyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada memur kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Kadrolu olarak yapılacak kamu personeli alımında başvurular 2 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru bilgileri ve formu.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

• Türk Vatandaşı olmak,

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

• Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

• İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

• 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

Belediye personel alımı başvuru formu yayınlandı. Başvuru formu için TIKLAYIN Başvuru formu ile birlikte başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak:

• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir),
• Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• V.H.K.İ kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya
mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen
yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır

Memur alımları için TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç