Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) personel alımı başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) personel alımı başvurusu başladı

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

İş İlanları 24 Ocak 2024 0
Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) personel alımı başvurusu başladı

HİB personel alımı yapacak.

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda işe alınacak personeller için başvuruların başladığına yer verildi. Peki başvuru şartları nedir?

"Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 4 (dört), İdari Personel kadrosu için 4 (dört) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 8 (sekiz) personel alınacaktır" başlığı ile yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı başvuru şartlarının şu şekilde olduğuna yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak,

Üniversite veya fakültelerin aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

01/01/2024 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Başvuruya ilişkin bilgilere "https://hib.org.tr/tr/duyurular-tr/personel-alimi-hk-4/" adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç