Hitit Üniversitesi İşçi Alımı Yapacak: İşte Personel Alımı Başvurusu 2022

Hitit Üniversitesi İşçi Alımı Yapacak: İşte Personel Alımı Başvurusu 2022

Hitit Üniversitesi bünyesine işçi alımı yapılacağı açıklandı. Farklı kadrolara yapılan personel alımının detayları yazımızda.

Hitit Üniversitesi İşçi Alımı Yapacak: İşte Personel Alımı Başvurusu 2022

Son dakika : Hitit Üniversitesi işçi alımı yapacak.

Hitit Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve en az ortaöğretim mezunları arasından persone lalımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 23 sözleşmeli personel alımı için yayımlanan ilanın başvuru bilgileri yazımızda.

"Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’ nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın toplam 23 sözleşmeli personel alınacaktır. " ifadeleri ile yayımlanan ilanın başvuru detayları finans7.com'da.

BAŞVURU BİLGİLERİ

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’ üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.
4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış,
ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya muaf olmak.
5- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.
6- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi
birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet
sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.
10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
11- Çeşitli kanun hükmünde kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu veya özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak
belgelendirmesi gerekmektedir. 

Destek Personelinin (Temizlik Hizmetleri) Görevleri:
1- Üniversitenin ve bağlı birimlerin açık ve kapalı mekânları, binaların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak
kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek.
2- Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve belirlenen alanlara taşımak.
3- Tuvaletleri günlük ve gerekli oldukça ilgili temizlik malzemesi ile yıkamak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek.
4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak.
5- Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
6- Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
7- Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.
8- Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak, birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek. 

BAŞVURU

İlana başvurular 01 - 15.08.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Hitit Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 10 Gün Önce
Ya arkadaş lise dengi ne ya boşuna mı okuduk üniversiteyi anlamadim