Hiç evi olmayan emeklilere 11 bin TL kira yardımı için kanun teklifi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hiç evi olmayan emeklilere 11 bin TL kira yardımı için kanun teklifi

Hiç evi olmayan emekliler için TBMM'ye bir kanun teklifi geldi ve kira yardımı yapılması istendi.

Emekli Haberleri 18 Ocak 2024 1
Hiç evi olmayan emeklilere 11 bin TL kira yardımı için kanun teklifi

Emeklilere 11 bin lira kira yardımı için kanun teklifi.

Türkiye Büyük Millet MEclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na bir kanun teklifi geldi. Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunulan ve buradan komisyona havale edilen söz konusu kanun teklifine baktığımızda emeklilere aylık kira yardımı yapılması talep edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine baktığımızda özetinde şu ifadelere yer verildiği görülüyor:

"Teklif ile; kendisine, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derecede yakınına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmayan emekliye her ay asgari ücretin üçte ikisi oranında kira yardımı ödenmesi amaçlanmaktadır"

TEKLİFİN GEREKÇESİ ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI:

İktidarın yanlış politikalan sonrası ekonomide yaşanan buhran başta emekli, dar ve sabit
gelirliler olmak üzere on milyonlarca vatandaşımızı derinden etkilemektedir. Döviz kurundaki
artış gıdadan temel ihtiyaçlara birçok kalemde zamlara neden olurken, ev kiraları da Türkiye
genelinde fahiş oranda artmıştır. Art arda yapılan bu yüksek oranlı zamlar gelir ve aylık
alanlann alım gücünün düşürürken, emeklilerin yaşam koşullarım da zorlaştırmıştır.

Türkiye'de 15 milyon emeklinin yüzde 90'ı açlık sımrı altında aylıklarla yaşam
mücadelesi vermektedir. 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile geçinmeye çalışan
emeklilerimiz ise en zor dönemlerini yaşamaktadır. Emekli aylıklan zorunlu harcamaları dahi
karşılamazken, evi olmayan milyonlarca emeklimiz için de bir çıkış yolu kalmamıştır

Bu ülkeye yıllarca hizmet vermiş emeklilerimiz, ülkemizin kalkınmasında alın teri
dökmüş, vergi ve primleriyle ülke ekonomisine destek olan kesimlerin başında gelmektedir.
Devlet, emeklilerin insanca yaşaması için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Sosyal devlet
olmamn gereği de budur

Bu bağlamda teklif ile; evi olmayan emeklilerin yaşadığı mağduriyete çözüm getirilmesi
ve barınma sıkıntısı yaşayan emeklilere kira yardımı yapılması amaçlanmaktadır.

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ AÇIKLANDI

Açıklamada kanun teklifinin tam metnine de yer verildi. Tam metin şu şekilde verildi:

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 31/05/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu'na aşağıdaki madde eklenmiştir.

"EK MADDE 24: Kurumca bu kanun ve ilgili mevzuat uyannca gelir ve aylık ödemesi
yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, kendilerine veya eşleriyle,
bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakmlanna tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkul
olmaması koşuluyla, asgari ücretin üçte ikisi tutarında kira yardımı ödemesi yapılır. Bu madde
kapsamında yapılacak kira yardımı ödemelerini karşılamak amacıyla gerekli olan tutar
Hazinece Kuruma ödenir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile ödeme
tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

NE OLACAK?

CHP'li Çakırözer tarafınan verilen teklifin önümüzdeki günlerde gündeme alınıo alınmayacağı oylanacak. Düzenleme sürecinden haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
🤣