Hazine ve Maliye Bakanlığı personellerinin görevde yükselme sınavı yönetmeliği değişti
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hazine ve Maliye Bakanlığı personellerinin görevde yükselme sınavı yönetmeliği değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı personellerinin görevde yükselme sınavı yönetmeliğinde düzenleme yapıldı. İşte değişiklik.

Hazine ve Maliye Bakanlığı personellerinin görevde yükselme sınavı yönetmeliği değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı personellerinin görevde yüksele ve unvan değişikliği yönetmeliği değişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir karar yayınlandı. 26 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye baktığımızda görevde yükselmede bazı kadrolar için aranan şartların değiştiğine yer verildi.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" ifadeleri ile yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda şu ifadelere yer verildiği görülüyor:

"MADDE 1- 22/5/2021 tarihli ve 31488 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“1) Defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim, ekonomist, programcı, tekniker, sağlık teknikeri, teknisyen, haberleşme teknisyeni, ayniyat saymanı, memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, santral memuru, ambar memuru, Hazine sayman yardımcısı, koruma ve güvenlik görevlisi veya şoför unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az altı yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür"

ESKİDEN NASILDI?

Eski düzenleme şu şekildeydi: "Personel müdür yardımcısı, muhakemat müdür yardımcısı, saymanlık müdür yardımcısı, maliye kursu müdür yardımcısı, uzman, araştırmacı, eğitim uzmanı, defterdarlık uzmanı, şef, koruma ve güvenlik şefi, raportör, çözümleyici, mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, mütercim veya ekonomist unvanlarında ayrı ayrı veya birlikte en az iki yıl çalışmış olmak şartıyla toplamda en az sekiz yıl hizmeti bulunmak ve dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak"

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç