Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaasına 60 KPSS ile Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaasına 60 KPSS ile Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada KPSS 60 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi.

Kariyer Kapısı 7 Kasım 2022 00:19 0
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaasına 60 KPSS ile Personel Alımı Yapılacak: İşte Başvuru 2022

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve mühendis, tekniker, büro personeli ve programcı kadrolarında istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere yapılacak söz konusu personel alımında adaylar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4/B maddesi uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıdaki kadrolarda istihdam edilecek:

  • 5 (beş) Sözleşmeli Mühendis,
  • 8 (sekiz) Sözleşmeli Tekniker,
  • 13 (üç) Sözleşmeli Büro Personeli.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru genel şartları şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışmıyor olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

- Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden
mezun olmak.

- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsünde görev
yapanların/ yapmış olanların ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programına İlişkin
kararda belirtilen “… sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını
tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan
pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara
yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci
fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz.”
hükmüne uygun olmak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

UNVANI: Mühendis (Mekatronik)
ADET: 2
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun
olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

UNVANI: Mühendis (Elektrik)
ADET: 1
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak

UNVANI: Mühendis (Bilgisayar Mühendisi)
ADET: 1
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve
Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
2.4. NİTELİK KODU: M-4
UNVANI: Mühendis (Elektrik Elektronik)
ADET: 1
ÖĞRENİM: Özel şartlarda belirtilen lisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/ Elektrik- Elektronik
Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P3 puan türünden 60 veya üzeri puan
almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
2.5. NİTELİK KODU: T-1
UNVANI: Tekniker (Makine)
ADET: 2
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Makine önlisans programından mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
2.6. NİTELİK KODU: T-2
UNVANI: Tekniker (Mekatronik)
ADET: 3
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Mekatronik ve Mekatronik Teknolojisi önlisans
programlarının birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak

UNVANI: Tekniker (Basım Yayım Teknolojileri)
ADET: 3
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen önlisans programlarının birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Yükseköğretim kurumlarının Basım ve Yayım Teknolojileri önlisans programından
mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 puan türünden 60 veya üzeri
puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
2.8. NİTELİK KODU: BP-1
UNVANI: Büro Personeli
ADET: 13
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde kurumların proje hizmetleri, veri girişi, kayıt tutma
ve benzeri büro hizmetlerini yerine getirmek üzere özel şartlarda belirtilen programlarının
birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93/P3
ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
- Fakülte veya Yüksekokulların programlarının herhangi birinden mezun olmak,
-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS-P93 veya P3 puan türünden 60 veya
üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
2.9. NİTELİK KODU: P-1
UNVANI: Programcı
ADET: 4
ÖĞRENİM: En az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip olmak ve özel
şartlarda belirtilen programların birinden mezun olmak.
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS-P93/P3

ARANAN NİTELİKLER VE ÖZEL ŞARTLAR:
-Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı Bölümünden mezun olmak.
-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi
aranılır. Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretin yapan fakülte, yüksekokul ve
bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans
düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde
master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde "Test Of English as a Foreign Language"
(TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya "İnternational
English Language Testing System" (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil
düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
-Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden
sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir

-2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS- P93 veya P3 puan türünden 60 veya
üzeri puan almış olmak,
-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak

BAŞVURU

İlana başvurular 7 ile 16 KAsım 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç