Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi Alımı Yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 memur alımı yapacak. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Memur Alımı İlanları 24 Ekim 2022 00:36 0
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 İç Denetçi Alımı Yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 memur alımı yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda İç Denetçi Sertifika Eğitimine katılacak 35 Genel Katılımcı kontenjanından, 35 Bilgi Teknolojileri Kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayının belirlenmesi için 24/12/2022 tarihinde Ankara’da “İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı” yapılacağına yer verildi.

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,
3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
(Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde ( Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı
cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:
a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı
olarak en az beş yıl.
b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en
az sekiz yıl.
c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almış
öğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.
d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.
e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri,
müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir
plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.
f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat
Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği,
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve
Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak “Mühendis” kadro unvanıyla en az sekiz yıl
görev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.
4. Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik
ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve
Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında sınava gireceklerdir.
5- Sınavın son başvuru tarihinden (15/11/2022) önceki iki yıl içinde alınmış olması
kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da
ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,
6- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırkbeş yaşından büyük olmamak (15/11/1977
tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.).
7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.
8- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına ve
kamuda uygulanan genel etik kurallara uygun özgeçmişe sahip olmak. 

BAŞVURU

İlana başvurular 7 ile 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacak. 

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç