Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 139 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 139 personel alımı yapacak.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından bir son dakika duyurusu yayınlandı ve 139 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvurusuna dair bilgiler ve başvuru şartları yazımızda. İşte ilanın başvurusuna dair bilgiler.

Büro personeli, temizlik personeli, kaloriferci, elektrik telektronik teknikeri, bilgisayar teknikeri, elektrik teknikeri, inşaat teknikeri, harita teknikeri, iklimlendirme ve soğutma teknikeri, ziraat teknikeri, elektrik elektronik teknisyeni, sohhi tesisat teknisyen., iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, güvenlik görevlisi, mühendis, laboratuvar sağlık teknikeri, radyoloji teknikeri, protez ortez teknikeri, diyaliz teknikeri, anestezi teknikeri, tıbbi sekreter, hemşire kadrolarına atama yapılacak.

Personel alımının başvuru şartları şu şekilde:

1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48 inci
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan
adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya
sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucunda atanmaya engel hali bulunmamak.

3- Herhangi bir kurumda (657 sy. K. 4/B) sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin; hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da
belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren,
sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren en az bir yıl geçmiş olması
gerekmektedir.

4- 2022 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3,
ön lisans mezunları için KPSS P93, Orta öğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas
alınacaktır.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

6- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Sağlık personeli Üniversitemizin tüm hastanelerinde, diğer personel Üniversitemizin
ilçeler dahil tüm birimlerinde (açık / kapalı alanlarında, tarımsal uygulama alanlarında,
hastanelerinde, park bahçe alanlarında) görevlendirilebilecektir.

8- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU

İlana başvurular a (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç