Hatay MKU personel alımı şartları ve başvuru son tarihi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hatay MKU personel alımı şartları ve başvuru son tarihi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alımı başvurusunun bitmesine 2 gün kaldı. Peki başvuru şartları nedir?

Hatay MKU personel alımı şartları ve başvuru son tarihi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verilmişti. İlanın yayınlanmasından sonra başvurular alınmaya başlamıştı. Peki personel alımına kimler başvurabilir? Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 4B kamu personeli alımına kimler, nasıl başvuru yapabilecek? İşte son dakika bilgileri.

Personel alımı başvurusu 19 Mat tarihine kadar (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) adresi üzerinden e devlet şifresi ile alınıyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Söz konusu personel alımı ilanına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı / engeli bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.)

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş
olmak.

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

h) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

İŞE ALINACAKLARIN İSTİHDAM EDİLECEĞİ KADROLAR

Personel alımına başvuru yapacak adayların istihdam edileceği kadrolar ve özel şartlara şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU

İlana başvurular, (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi ile alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç