Hastanelere temizlik personeli ve hasta bakıcı alımı: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hastanelere temizlik personeli ve hasta bakıcı alımı: İşte başvuru 2023

Kamu hastanelerine mülakatsız ve ikamet şartı olmadan temizlik personeli ile hasta bakıcı alımı yapılacağı açıklandı. İlanın başvuru detayları yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 14 Şubat 2023 15:16 63
Hastanelere temizlik personeli ve hasta bakıcı alımı: İşte başvuru 2023

Kamu hastanelerine temizlik personeli ve hasta bakıcısı alımı yapıyor.

Kamu hastaneleri bünyesine mülakat olmadan ve ikamet şartsız temizlik personeli ile hasta bakıcısı alımı yapılacağı açıklandı. İlanlar Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlandı ve başvurular alınmaya başladı. Peki başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartlar aranır.
3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak

TEMİZLİK VE HASTA BAKICI PERSONELİ ALIMI İLAN METİNLERİ

Alım yapan hastaneler şu şekilde:

Kütahya ilanı için TIKLAYIN
Düzce ilanı için TIKLAYIN
Kilis ilanı için TIKLAYIN
İstanbul Medeniyet ilanı için TIKLAYIN
Marmara ilanı için TIKLAYIN
Kastamonu ilanı için TIKLAYIN
Trabzon ilanı için TIKLAYIN
Gümüşhane ilanı için TIKLAYIN
Afyon ilanı için TIKLAYIN
Yozgat ilanı için TIKLAYIN
Cerrahpaşa ilanı için TIKLAYIN
Eskişehir ilanı için TIKLAYIN
Sivas ilanı için TIKLAYIN

KPSS'siz ve KPSS ilanları için TIKLA İNDİR

Yorumlar (63)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 5 Ay Önce
Antalya temizlik yokmu
Ziyaretçi 16 Ay Önce
Gaziantep temizlik personeli için başvuru varmı ve baş vuru linki tam olarak nerde nasıl baş vuru yapa bilirim
Ziyaretçi 17 Ay Önce
Benim işitme engelli işsiz şehir amasya şehir amaysa merkez hastaneye çok güzel iş temiz istiyorum bekliyorum mesaj geçme haftaya 1 hadi atıyor
Ziyaretçi 17 Ay Önce
Hastane alımina nasıl başvuruluyor
Ziyaretçi 17 Ay Önce
Yozgat temizlik. Görevlisi istiyor nasıl başvuru yapabiliriz