Hasta bakıcı, güvenlik, şoför, büro personeli alımı: 4 kamu hastanesi 243 personel alımı başvurusu sürüyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Hasta bakıcı, güvenlik, şoför, büro personeli alımı: 4 kamu hastanesi 243 personel alımı başvurusu sürüyor 2024

Son dakika haberi geldi. Gelen haberde farklı illerde mülakat şartı olmadan personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İşte hastane personel alımı ilanları.

Hasta bakıcı, güvenlik, şoför, büro personeli alımı: 4 kamu hastanesi 243 personel alımı başvurusu sürüyor 2024

Kamu hastanelerine işçi ve personel alımı yapılıyor. 

Kamu hastaneleri tarafından yayınlanan son dakika açıklamalarında kamu hastaneleri bünyesine personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Üniversite hastanelerine yapılacak kamu personeli alımında başvurular internet üzerinden ve üniversite hastanelerine şahsen yapılıyor. Peki başvurular nasıl yapılacak? Kadrolar nelerdir? İşte hastane personel alımı ilanları.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

Yayınlanan ilanlara baktığımızda alınacak personellerin aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceği görüldü:

Sağlık Fizikçisi,

Hemşire,

Büro Personeli,

Teknisyen,

Hasta Bakımı ve Temizliği,

Mimar,

Şoför,

Diyetisyen,

Mühendis,

Biyolog,

Sağlık Teknikeri,

Güvenlik Görevlisi,

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 65 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 33 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Erciyes Üniversitesi 144 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç