Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı 2023

Harran Üniversitesi bünyesine sözleşmeli personel alımı için başvurular alınmaya başladı. Mülakatsız yapılacak alımın detayları yazımızda.

Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvurusu başladı 2023

Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Şanlıurfa İlinde bulunan Harran Üniversitesi, bugün yayınladığı duyuruda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını bildirdi. KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru detayları belli oldu. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Harran Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nedir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte soruların cevapları:

Bugün yayınlanan ve başvurusu da bugün başlayan personel alımına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

Hemşire
Röntgen Teknisyeni
Nükleer Tıp Teknikeri
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
Büro Personeli
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Temizlik Personeli

BAŞVURU ŞARTLARI

- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR

- “Koruma ve Güvenlik Görevlisi” pozisyonuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıması ve güncel Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı bulunması gerekmektedir. Adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

- Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

-“Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular " ilan.harran.edu.tr " adresi üzerinden alınmaya başladı. Başvurular sadece internet üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylar bu sayfada >>> Bilgi Alış Verişi için TIKLA TAKİP ET

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç