Harran Üniversitesi 39 personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Harran Üniversitesi 39 personel alımı yapacak

Harran Üniversitesi sözleşmeli 39 personel alımı duyurusu geldi ve başvurular alınmaya başlandı. İşte ilan bilgileri.

Harran Üniversitesi 39 personel alımı yapacak

Son dakika: Harran Üniversitesi 39 personel alacak 2024.

Şanlıurfa Harran Üniversitesi 4b sözleşmeli kamu personel alımı ilanı yayınlandı. Hemşire, röntgen teknisyeni, büro personeli, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, odyolog, tekniker, temizlik personeli kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular bugün itibarıyla alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans
mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu
KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar
Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun
olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu
tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı
istenecektir.)

5) "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak "arşiv araştırması" sonucu olumlu
olmak.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi
tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına
engel durumu bulunmamak.

8) Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esasların; Ek madde 3'te "Sözleşmeli personelin kurumlar arası
yer değişikliği yapılamaz." hükmü yer aldığından söz konusu personelin kurumlar arası yer değişikliği
hakkı bulunmamaktadır.

9) Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti
nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri,
radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam
edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında
çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mâni hali bulunmamak.

10) “Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş)
yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan)
hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına
engel durumunun olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular " ilan.harran.edu.tr " adresi üzerinden alınmaya başlandı. Şahsen ya da posta yolu ile başvuru alınmayacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç